Fotogaléria

Rubena Slovakia a.s., Predmier
Neusiedler SCP Ružomberok
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Ilava
Kaufland Banská Bystrica
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Leopoldov
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
Riaditeľstvo daňového úradu SR , pracovisko Žilina
Základná škola Súľov - Hradná
Najvyšší kontrolný úrad SR Bratislava
COBA Krasplast, s.r.o.
LES-INVEST, s.r.o., Jozef Grežďo
COBA Automotive, s.r.o.
Kultúrny dom Uhorská Ves
Kovex Žilina
COBA Automotive, s.r.o.
Ministerstvo obrany SR - Ondrašová
COBA Automotive, s.r.o.
COBA Automotive, s.r.o.